مقاله

تصمیم‌گیری استراتژیک در شرایط آشفته

این نوشته خلاصه‌ای است از یک مقاله بسیار قشنگی است که یک الگوی چهار وجهی را برای راهنمایی مدیران در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک ارائه می‌دهد. عنوان مقاله اصلی:

Strategic decisions in turbulent times

در این مقاله از یک چارچوب به اسم VUCA نام برده شده که نشان‌دهنده چهار وضعیت دشوار در تصمیم‌گیری‌ها است. نوسان، عدم‌اطمینان، پیچیدگی، ابهام. یک استراتژیست سازمان برای هر کدام از این چهار وضعیت‌، استراتژی‌های مناسبی را بکار می‌گیرد.

اکثر شرکتهای اقتصادی فعلی در 15سال آینده احتمالاً وجود نخواهند داشت زیرا در زمانهای آشفته نیازبه اتخاذ تصمیمات درست استراتژیک از مدیران می‌رود بطوریکه کسب و کار اصلی را این تصمیمات حفظ کرده و متناسب با تغییرات آینده، شرکت را آماده کنند. چگونه مدیران میتوانند با تحولاتی که درصنعت وجود دارد این مأموریت را انجام دهند دراین مقاله به مطالعه درصنعت انرژی پرداخته شده زیرا درآن مدلهای کسب و کار سنتی به سرعت فرسوده شده‌اند و تغییرات به سرعت اتفاق می‌افتد و بازیکنان موفق، موقعیت خود را از دست داده اند. دراین مقاله به مصاحبه با مدیران عامل دو شرکت در آلمان و آمریکا پرداخته و تحلیل عملکردشان درهدایت سازمانهای خود در کمک به آنها  را مورد مطالعه را بررسی میکنیم و چارچوب VUCA  قرارداده تا با کمک آن بشناسایی طرح نقشه وآماده سازی سازمانها  برای پاسخ به نوسانات، عدم اطمینان ، پیچیدگی و ابهام درصنعت  خود اقدام کنن ودرنهایت ارائه راهکار برای مدیران اجرایی جهت اقدام درکوتاه مدت و بلندمدت برای تقابل با چالشهای آینده ارائه می شود.

بر اساس ایم چارچوب شرکت در 4 ناحیه بر اساس میزان آگاهی و میزان پیش‌بینی از محیط قرار خواهد گرفت.

کار اصلی در این است که شما بتوانید شرایطی را که در آن قرار دارید را به درستی تشخیص دهید. بعد از آن می‌توانید از یکی از راهکارهای استراتژیک زیر برای مواجه شدن با آن استفاده کنید.

امیدوارم این مقاله به کار شما آمده باشد. در پایین‌تر متن اصلی و اسلایدها برای دانلود قرار داده شده است.

برچسب ها

دکتر عباس خدادادی

دانش‌آموخته دانشگاه علامه‌ طباطبایی در زمینه دکترای تخصصی مدیریت استراتژیک و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی (ره) و شانزده‌ سال سابقه مشاور و تدریس مدیریت استراتژیک

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن